Bidrag till skrovskyddsdukar

with Inga kommentarer

Vi har återigen fått beviljat bidrag från Länsstyrelsen LOVA för ytterligare skrovskyddsdukar. Bidraget bör räcka till ca 10 dukar och bidraget är villkorat av att dukarna ska finnas i Jonstorps hamn i fem år eller tills dess de är utslitna (om det går fortare än fem år). Hör av er till hamnmästaren vid intresse.

Leave a Reply