Kontaktpersoner

   Ordförande: Kenneth Carlsson –    070-286 32 53

   Sekreterare: Gunnar Kindberg –     070-823 34 90

           Kassör: Rolf Larsson –            070-273 94 02

Hamnmästare: Rasmus Fagerlund – 076-328 05 30

        Stugvärd: Lars Andersson –       076-864 31 03