Historia

År 1961 färdigbyggdes hamnen i Jonstorp. Den lilla hamnen som fanns tidigare hyste två fiskelag och det var på deras initiativ som byggnationen startade. De fick själva bekosta kalaset till hälften. 30 år tidigare fanns det ingen hamn men fiskaren Joel Persson gjorde en tilläggsplats åt sig själv. Den blev så småningom till en liten kaj och nu har det således blivit en regelrätt hamn. De båda fiskelagen har själva utfört arbetet tillsammans med vänner och bekanta.

Källa: Hans Boman, Bruno Kullenberg, Herbert Persson och Jonstorps Byalag (1992), En bok om Jonstorp, Schmidts Boktryckeri AB, Stockholm.

Piren förlängs

Arbetet med att förlänga piren i Jonstorps Hamn påbörjas år 1979. När arbetet var klart fanns det plats för 120 båtar i hamnen.

Källa: Hans Boman, Bruno Kullenberg, Herbert Persson och Jonstorps Byalag (1992), En bok om Jonstorp, Schmidts Boktryckeri AB, Stockholm.

Y-bommar

År 2008 började y-bommar sättas upp på yttre delen av piren och senare har resten av piren och flytbryggan också fått y-bommar.

Flytbrygga

År 2010 skänkte hamnen i Torekov flytbyggan. Flytbryggan hade gjort sitt i Torekov och den renoverades av Jonstorp Hamns medlemmar. Hamnen fick därmed ett önskat tillskott av hamnplatser.